Ծառայություններ

Մենք մասնագիտացած ենք հետևյալ բնագավառներում

Մեր գործառույթները

Առանց անհարկի ձգձգումների լուծել ֆիզիկական անձանց, բանկերի կամ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների և նրանց հաճախորդների միջև կնքված գործարքներից բխող կամ դրանց հետ կապված վեճերը:

Ապրանքների մատակարարման և փոխանակման ու ծառայությունների մատուցում, առևտրային ներկայացուցչության կամ գործակալության

Աշխատանքների կատարման, խորհրդատվության, լիցենզային, ապահովագրության,

Ֆակտորինգի, լիզինգի, ֆինանսավորման, վարձակալության, նախագծման, ներդրման

Ծովային, օդային, երկաթուղային և ավտոմոբիլային փոխադրումների հետ կապված վեճերը

Շահագործման կամ կոնցեսիայի, համատեղ ձեռնարկատիրության կամ արդյունաբերական, ձեռնարկատիրական համագործակցության այլ ձևերի

Պայմանագրային կամ արտապայմանագրային հարաբերություններից բխող և առևտրային Արբիտրաժին ենթակա այլ վեճերը

Scroll to Top