Պարտավորվելով օգնել մեր հաճախորդներին հասնել հաջողության

«Արբիտրաժ» ՍՊԸ կից մշտապես գործող «Արբիտրաժային դատարան»

Մոսկովյան 36 փ․ 5, Երևան

+374 11 96 77 70 +374 43 73 07 07

Մեր նպատակը

«Արբիտրաժ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը կից մշտապես գործող «Արբիտրաժային դատարան» հիմնարկը

նպատակ է հետապնդում անկախ և անկողմնակալ արբիտրաժային դատարանի կողմից առանց անհարկի ձգձգումների լուծել ֆիզիկական անձանց, բանկերի կամ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների և նրանց հաճախորդների միջև կնքված գործարքներից բխող կամ դրանց հետ կապված վեճերը։

Ձեր առևտրային վեճերն արագ, արդյունավետ և անկողմնակալ լուծելու համար կարող եք վստահել մասնագիտական խորը գիտելիքներ և փորձ ունեցող մեր արբիտրներին:

tingey-injury-law-firm-L4YGuSg0fxs-unsplash

Մեր ծառայությունները

Ապրանքների մատակարարման և փոխանակման ու ծառայությունների մատուցման վեճեր

Կարդալ ավելին

Առևտրային ներկայացուցչության
կամ գործակալության
վեճեր

Կարդալ ավելին

Ֆակտորինգի, լիզինգի, ֆինանսավորման,
վարձակալության, նախագծման
վեճեր

Կարդալ ավելին

Արբիտրաժային դատարանի
սկզբունքները

Օրինականություն

Արբիտրաժային դատարանի վեճերը լուծվում են ՀՀ գործող օրենսդրության հիման վրա:

Գաղտնիություն

Արբիտրաժային դատարանը իրավունք չունի քննված գործերի մասին որևէ տեղեկություն տրամադրել երրորդ անձանց:

Արբիտրների անկախություն

Արբիտրները գործը քննելիս պարտավոր են դատավարության բոլոր մասնակիցների նկատմամբ պահպանել անկախ և անկողմնական դիրքորոշում:

Կողմերի իրավահավասարությունը

Կողմերը հավասար իրավունքներ ունեն իրենց մինչև ծագած վեճերը լուծելիս:

Մրցակցային բնույթը

Յուրաքանչուր կողմ պետք է ապացույցներով հիմնավորի իր պահանջների կամ առարկությունները հիմնավորելու համար:

Օպերատիվություն

Գործը արբիտրաժային դատարանում պետք է քննվի 30 օրվա ընթացքում:

Scroll to Top