Moskovyan 36, apt. 5, 0002, Yerevan, RA

Սպորտ եվ արբիտրաժ

2024 թվականի փետրվարի 27-ին «Արբիտրաժ» ՍՊԸ-ին կից մշտապես գործող արբիտրաժային դատարանի, Այ-Սի-Սի Հայաստանյան կոմիտեի Վեճերի այլընտրանքային լուծման և արբիտրաժի հանձնաժողովի, Ռեզոլվ ակադեմիայի և Արբիտրաժի և հաշտարարության հայաստանյան կենտրոնի համատեղ ջանքերով Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում տեղ ունեցավ «Սպորտ և արբիտրաժ» միջոցառումը։ Այն համախմբել էր արբիտրների, իրավաբանների և սպորտային գործիչների՝ խորամուխ լինելու սպորտի և իրավական դաշտի սերտ կապում։
Մարզիկները ակտիվ մասնակցություն ունեցան սպորտի ոլորտում իրենց իրավունքների և շահերի պաշտպանությանն ուղղված քննարկումներին՝ բարձրաձայնելով պայմանագրային վեճերի և կարգապահական հարցերի հետ առնչվող իրենց մտահոգությունները։ Սպորտի և օրենքի շարունակական հատումը հրամայական է դարձնում հաղորդակցման նման հարթակների առկայությունը ոլորտի մասնագետների համար։
Արբիտրաժ ՍՊԸ-ին կից գործող արբիտրաժային դատարանը իր նվիրումն է դրսևորում սպորտային արբիտրաժի առաջխաղացման առաքելությանը՝ աջակցելու Հայաստանի սպորտային արդյունաբերության բարգավաճմանը։