Moskovyan 36, apt. 5, 0002, Yerevan, RA

Ծառայություններ

5 ՏԱՐՎԱ
ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

Մեր նպատակն է անկախ և անկողմնակալ արբիտրաժային դատարանի կողմից առանց անհարկի ձգձգումների լուծել ֆիզիկական անձանց, բանկերի կամ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների և նրանց հաճախորդների միջև կնքված գործարքներից բխող կամ դրանց հետ կապված վեճերը։

Ձեր առևտրային վեճերն արագ, արդյունավետ և անկողմնակալ լուծելու համար կարող եք վստահել մասնագիտական խորը գիտելիքներ և փորձ ունեցող մեր արբիտրներին:

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՄ ԱՐՏԱՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԲԽՈՂ ԵՎ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԱՐԲԻՏՐԱԺԻՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ՎԵՃԵՐ
ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՄ ԿՈՆՑԵՍԻԱՅԻ, ՀԱՄԱՏԵՂ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ՁԵՎԵՐԻ ՎԵՃԵՐ
ԾՈՎԱՅԻՆ, ՕԴԱՅԻՆ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԵՎ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՎԵՃԵՐ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ, ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ, ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՃԵՐ
ՖԱԿՏՈՐԻՆԳԻ, ԼԻԶԻՆԳԻ, ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ, ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ, ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ, ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՎԵՃԵՐ
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ, ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԵՃԵՐ
0
Հաջողված
գործեր
0
Միջազգային
գործեր
0
Որակավորված
արբիտրներ
0
Հավատարիմ
գործընկերներ