Moskovyan 36, apt. 5, 0002, Yerevan, RA

ՄԱՊ-ի Համաշխարհային բիզնես ինստիտուտի կողմից կազմակերպված 42-րդ ամենամյա կոնֆերանս

Institute of World

Արբիտրաժային դատարանի արբիտր Tatev  Karapetyan մասնակցել է ՄԱՊ-ի Համաշխարհային բիզնես ինստիտուտի կողմից կազմակերպված 42-րդ ամենամյա կոնֆերանսին, որը տեղի էր ունեցել դեկտեմբերի 6-ին, Փարիզում։

NrUEzptqlEqCdJtjz7A5dd3U66CtyBhsds46_4yCsK6-PlB_CZfaiPddH-kgxEFBFJFIpvIsob2tzDD2dOKn2iIitUr2Yvd001VG2Skj5668mPxLVht81S3us6Ne
71n9C9kV0TIMD7WYoQRVENZs-vB_mofW311bu5w2KFMXQgMXYDzvlUCZfnryZOlX2m7U6AkcqYSXsYiYosp5u8_3nuciiTh0wHhDN4Ajm6VRhjYmtVSANQTJhI2l
66aArBIia6BF5KEABKd4ZRHVORTleJeXSbEi9YkYifLSTeDiZWelBLWwoDFEkONy53eMYfyObzUBkQJaURsy3-0EGvRQxYTht8mm94Urfu5YVCqpzyeZRmmYgyo2